Even ter heropfrissing: in september 2022 ging het SportKompas Exergame (SPEX) project, gefinancierd door de Europese Unie, van start! We kwamen toen met alle 8 partnerorganisaties samen in Gent voor een 3 dagen durende kick-off meeting. Het doel was om alle partners te informeren over SportKompas, om bij te leren over de mogelijkheden in de ontwikkeling van een exergame, om alle partnerorganisaties en hun rol in het project grondig te leren kennen en om kennis te maken met de mensen achter de organisaties.

Sinds september hebben we maandelijks vergaderd om op de hoogte te blijven van de vooruitgang van elkaars werk. We besloten nog een fysieke bijeenkomst te houden om de volgende stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van de exergame. Omdat dit de expertise is van de Finse partnerorganisatie, Kajaani University, ging de bijeenkomst daar ook door van 20 tot 21 april. Hieronder kan je alles lezen over het programma, de doelen en de activiteiten tijdens ons verblijf in Kajaani.

SPEX-finland-1

Het programma

Dag 1

We begonnen de dag met een samenvatting van het SPEX-project onder leiding van Bruno D'Hulster (SportaMundi, BE); we bekeken hoe de verschillende werkpakketten zijn geëvolueerd, wat de huidige stand van zaken is en welke items op korte en lange termijn door wie worden aangepakt. Vervolgens gaf Johan Pion (HAN University, NL) een samenvatting van het onderzoek over de verschillende testsituaties in alle landen van de partnerorganisaties. Hij besprak welke fysieke tests er zoal zijn, wie de uitvoerende partner is, welke partijen betrokken zijn, wat de ervaringen zijn bij het uitvoeren van fysieke tests …

De bijeenkomst vond plaats in Finland omwille van de expertise die Kajaani University bezit op het gebied van de ontwikkeling van exergames. Het Finse team liet ons verschillende exergames ervaren en presenteerde wat ze al hadden ontwikkeld voor SportKompas, onder leiding van Kyösti Koskela (Kajaani University, FIN). Vervolgens brainstormden we over hoe we een exergame in het SportKompas-model kunnen implementeren. Met ons projectdoel voor ogen - kinderen helpen een sport te vinden die ze leuk vinden, en zo hun motorische vaardigheden verbeteren - concludeerden we dat de exergame als primaire doelstelling moet hebben om kinderen verschillende sporten te laten ervaren en hen enthousiast te maken om een sport in clubverband te gaan beoefenen. Als secundaire doelstelling (nice to have) willen we de exergame evalueren om enkele van de SportKompas tests te vervangen. Een andere nice to have is het evalueren van de exergame voor trainingsdoeleinden.

Wanneer je in Finland bent, kan je een echte sneeuwervaring niet aan je laten voorbij gaan dus hebben we ‘s avonds een hondensleetocht gemaakt, gevolgd door een heerlijk lokaal diner. Het was de perfecte activiteit om te ontspannen en elkaar beter te leren kennen!

SPEX-finland-6

SPEX-finland-7

SPEX-finland-8

SPEX-finland-5

Dag 2

We trapten de tweede dag af met een duik in een ijskoud meer om ons bloed goed te laten stromen en de dag fris te beginnen!

Deze dag stond in het teken van de SportKompas piloottest van 20 kinderen, de presentatie van het pedagogisch model, het communicatieplan en de conclusies en volgende stappen voor het project.

Kari Partanen (Kajaani Universiteit, FIN) gaf ons inzicht in hoe het systeem voor lichamelijke opvoeding in Finland is opgebouwd en hoe SportKompas in dat systeem kan worden geïmplementeerd. Vervolgens gaf Katri Takala (Kajaani Universiteit, FIN) ons een eerste beeld van hoe het pedagogisch model er zou kunnen uitzien.

In de namiddag organiseerde een groep studenten van de Universiteit van Kajaani de SportKompas test voor 20 kinderen. Deze keer kon de SPEX groep observeren hoe een SportKompas test plaatsvond. Elise Van der Stichelen (SportaMundi, BE) begeleidde de studenten en leerkrachten die de rol van coördinator op zich namen. Coördinatoren begeleiden de testleiders en bewaken de kwaliteit. Dit was een goed voorbeeld voor de partners die ook een piloottest van 20 kinderen moeten doen alvorens een test van 200 kinderen te organiseren, zoals beschreven in de deliverables van dit project. Daarna was er tijd om te praten over hoe de SportKompas testen uitgevoerd kunnen worden volgens verschillende scenario's, aangezien de organisatie hiervan in elk land een beetje verschilt.

SPEX-finland-10

SPEX-finland-4

SPEX-finland-3

Panos Papageorgiou (EPSI, BE) sloot online aan en informeerde ons over de voortgang van het communicatie- en disseminatieplan van het SPEX-project. Samen proberen we al onze marketing- en communicatieacties goed bij te houden en ons project onder de aandacht te brengen.

Om de 2 dagen af te sluiten, somde Bruno de acties op die we in de komende maanden zullen ondernemen met betrekking tot de verschillende werkpakketten.

Het was weer een zeer productieve bijeenkomst, besteed aan het versnellen van het SPEX-project en het nastreven van ons doel om een SportKompas exergame te ontwikkelen die kinderen helpt de sport te vinden die ze leuk vinden en hun motorische vaardigheden te verbeteren!

SPEX-finland-9