Bewegen kan je meten

Met SportaMundi hebben we een manier gevonden om de beweegvaardigheden van leerlingen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, bij te sturen en op te volgen. Aan de hand van leuke beweegvaardigheidstestjes wordt de beginsituatie van elke leerling opgesteld. O.b.v. het resultaat van de testjes kan elke leerling met aangepaste oefenstof evolueren op zijn/haar eigen niveau. Met een overzichtelijke kleurencode kan je in één oogopslag zien hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden.

Een digitaal platform voor basis- en secundaire scholen om de beweegvaardigheden (en later ook de gezonde en actieve levensstijl) van elke leerling te meten, op te volgen en te ontwikkelen o.b.v. recente inzichten uit de wetenschap.

Hoe meten?

We voorzien een aantal gestandaardiseerde, wetenschappelijk correcte testen die het niveau van de beweegvaardigheden accuraat weergeven. Dat zijn de volgende: staande vertesprong (K), curl-ups (K), zittend reiken (L), endurance shuttle run (U), shuttle run (S), zijwaarts springen (C), zijwaarts verplaatsen plankjes (C), oog-hand coördinatie (C) en achterwaarts balanceren (E). De optie om zelf testen toe te voegen zal in de toekomst mogelijk zijn.

Na het afnemen van de testen kunnen gedifferentieerde oefeningen aangeboden worden om elke leerling uit te dagen op zijn/haar niveau. Door de testjes opnieuw uit te voeren, krijgen zowel de leerling als de leerkracht inzicht in de evolutie van de verschillende vaardigheden van de leerling.

Het platform komt volledig tot zijn recht wanneer het over meerdere jaren heen gebruikt wordt. Het geeft een beeld weer van de evolutie van de beweegvaardigheden van ieder kind in elke component.

Het afnemen van de KLUSCE-testen gebeurt a.d.h.v. wetenschappelijk gestandaardiseerd materiaal met specifieke afmetingen en gewichten. Gestandaardiseerd materiaal is belangrijk om tot volledige en correcte resultaten te komen. De resultaten van de testen worden berekend t.o.v. bepaalde normwaarden waarbij steeds hetzelfde materiaal gebruikt werd. Voor de pilootscholen die het platform in 2021-2022 zullen uittesten, voorzien we 1 materiaalset per provincie, uitleenbaar bij MOEV.

De set bestaat uit een BLOC-testpakket (materiaal voor achterwaarts balanceren, zijwaarts springen en verplaatsen, oog-hand coördinatie) en een opvouwbare sit & reach (let op: nulpunt is 15 cm!) van BOSAN. De overige KLUSCE-testen kunnen met eigen materiaal afgenomen worden. BOSAN is onze partner in het verkrijgen van kwalitatief, duurzaam en gebruiksvriendelijk materiaal. Hoe we het materiaal in het schooljaar 2022-2023 zullen voorzien zal afhankelijk zijn van mogelijke subsidies of sponsoring. Het materiaal van BOSAN kan ook door scholen/gemeenten aangekocht worden.


De scores kunnen tijdens het afnemen van een testje heel eenvoudig en snel ingegeven worden in een app. De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar op het digitaal platform. Voor elke leerling is een overzicht verkrijgbaar van zijn/haar scores per beweegvaardigheidstestje dat als rapport kan dienen voor de leerling. Zo kan hij/zij de eigen evolutie bekijken en evalueren. De LO-leerkracht kan alle resultaten van de beweegvaardigheden op het platform in detail bekijken en vergelijken.

In samenwerking met SAMapp en BVLO bieden we ook een videobibliotheek aan voor alle leerkrachten LO die onze digitale omgeving zullen gebruiken. Het wordt een groot gamma aan gedifferentieerde oefeningen omtrent Kracht, Lenigheid, Uithouding, Snelheid, Coördinatie en Evenwicht (KLUSCE). Ook video’s vanuit specifieke sporten zullen hierin opgenomen worden. Er gebeurt steeds een algemene kwaliteitscontrole door een team van experten.

Wat is het doel?

Het ultieme doel is het creëren van een breedmotorische ontwikkeling van kinderen/jongeren op een kwaliteitsvolle manier zodat ze een fysiek actieve levensstijl ontwikkelen/behouden en zowel fysiek als mentaal sterk in het leven staan. Door de beweegvaardigheden van leerlingen goed te monitoren en hen hierin goed te begeleiden zijn ze sneller geneigd om zelf initiatief te nemen in een actiever leven.

Een bijkomend en belangrijk doel is de leerkracht LO een digitale omgeving te bieden om de beweegvaardigheden van zijn/haar leerlingen heel eenvoudig op te volgen doorheen de volledige schoolcarrière. De individuele- en klasrapporten dragen hiertoe bij. Op die manier worden de beweegvaardigheden van de leerlingen ook gerichter bijgestuurd en verbeterd.

Wat zijn de kwaliteiten van onze digitale omgeving?

  • UNIEK: Het is het enige volgsysteem voor het vak lichamelijke opvoeding/bewegingsopvoeding in Vlaanderen. Tabellen, lijsten, schema’s in Excel, Word of in een ander programma worden overbodig. De individuele rapporten en de duidelijke klasoverzichten op het platform zijn alles wat je nodig hebt!

  • DIGITAAL: Het digitale aspect wordt steeds belangrijker. Papieren archieven zijn onoverzichtelijk en onpraktisch. Via deze digitale omgeving kunnen evoluties eenvoudig opgevolgd worden en is het snel, duidelijk en visueel aantrekkelijk voor zowel de leerkracht als de leerling.

  • HOGE LESKWALITEIT: Lessen worden beter opgebouwd door een gerichtere begeleiding van de leerlingen a.d.h.v. gedifferentieerde oefeningen rond de KLUSCE-componenten. De leerlingen worden individueel uitgedaagd op ieder niveau. Alles op het platform (testen, oefeningen, video’s) heeft een wetenschappelijk correcte basis aangezien we een nauwe samenwerking kennen met UGent. Het platform biedt dus een betrouwbare houvast voor de leerkracht LO.

  • EVOLUTIE VAN ELK KIND: Door de gerichte differentiatie-oefeningen per vaardigheidscomponent maken de leerlingen een snellere en betere progressie. Door in te zetten op zelfevaluatie via de individuele rapporten blijven de leerlingen ook meer intrinsiek gemotiveerd. De LO-leerkracht kan de evolutie van elk kind opvolgen en sturen waar nodig is.

  • UITBREIDBAAR: De digitale omgeving wordt zodanig gebouwd zodat uitbreiding naar de bredere school- en leerlingcontext mogelijk is in het kader van gezondheid (Gezonde School) en pedagogische elementen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

In het schooljaar 2021-2022 gaan een 20-tal scholen aan de slag met het digitaal opvolgen van bewegingen van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs.

Naast de standaard beweegtesten is ook een vragenlijst beschikbaar die peilt naar de motivatie van de leerlingen om al dan niet te sporten/bewegen. Ook is er een enquête die peilt naar de beweegvoorkeuren van de leerlingen. We zoeken dus manieren om niet enkel het beweegvaardigheidsniveau te onderzoeken maar ook het volledige beweegprofiel van de leerling.

SportaMundi zal nauw samenwerken met deze scholen, de pedagogische begeleiders in het onderwijs en UGent om het platform te optimaliseren tegen september 2022. Deze pilootscholen testen de features uit en geven feedback en aanbevelingen zodat wij op de noden kunnen inspelen van de LO-leerkrachten in de praktijk!


Samen met verschillende partners waaronder Gezond Leven, MOEV, BVLO, en de pedagogische begeleiders, stemmen we af om ons platform breder in te zetten naar een omgeving voor het stimuleren van een gezonde school. Hierover wordt grondig gebrainstormd zodat we tegen september 2022 een eerste versie publiek kunnen maken.


Indien je graag meer informatie wil of indien je vragen hebt over de mogelijkheden van onze digitale omgeving, aarzel niet om een mailtje te sturen naar info@sportamundi.com. Wij helpen je met plezier verder!