Bewegen kan je meten

Met SportaMundi hebben we een manier gevonden om de beweegvaardigheden van leerlingen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, bij te sturen en op te volgen. Aan de hand van leuke beweegvaardigheidstestjes wordt de beginsituatie van elke leerling opgesteld. Met een overzichtelijke kleurencode kan je in één oogopslag zien hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden.

Een digitaal platform voor basis- en secundaire scholen om de beweegvaardigheden van elke leerling te meten, op te volgen en te ontwikkelen op basis van recente inzichten uit de wetenschap.

Jongen voert knie push-ups uit samen met testbegeleider

Hoe meten?

We voorzien een aantal gestandaardiseerde, wetenschappelijk correcte testen die het niveau van de beweegvaardigheden accuraat weergeven. Dat zijn de volgende: staande vertesprong (K), curl-ups (K), zittend reiken (L), endurance shuttle run (U), shuttle run (S), zijwaarts springen (C), zijwaarts verplaatsen plankjes (C), oog-hand coördinatie (C) en achterwaarts balanceren (E). De optie om zelf testen toe te voegen zal in de toekomst mogelijk zijn.

Na het afnemen van de testen kunnen gedifferentieerde oefeningen aangeboden worden om elke leerling uit te dagen op zijn/haar niveau. Door de testjes opnieuw uit te voeren, krijgen zowel de leerling als de leerkracht inzicht in de evolutie van de verschillende vaardigheden van de leerling.

Het platform komt volledig tot zijn recht wanneer het over meerdere jaren heen gebruikt wordt. Het geeft een beeld weer van de evolutie van de beweegvaardigheden van ieder kind in elke component.

Grafiek uit digitaal platform dat de evolutie weergeeft van een kind bij de test 'Zijwaarts verplaatsen plankjes'

Het afnemen van de KLUSCE-testen gebeurt a.d.h.v. wetenschappelijk gestandaardiseerd materiaal met specifieke afmetingen en gewichten. Gestandaardiseerd materiaal is belangrijk om tot volledige en correcte resultaten te komen. De resultaten van de testen worden berekend t.o.v. bepaalde normwaarden waarbij steeds hetzelfde materiaal gebruikt werd. Voor de pilootscholen die het platform in 2021-2022 zullen uittesten, voorzien we 1 materiaalset per provincie, uitleenbaar bij MOEV.

De set bestaat uit een BLOC-testpakket (materiaal voor achterwaarts balanceren, zijwaarts springen en verplaatsen, oog-hand coördinatie) en een opvouwbare sit & reach (let op: nulpunt is 15 cm!) van BOSAN. De overige KLUSCE-testen kunnen met eigen materiaal afgenomen worden. BOSAN is onze partner in het verkrijgen van kwalitatief, duurzaam en gebruiksvriendelijk materiaal. Hoe we het materiaal in het schooljaar 2022-2023 zullen voorzien zal afhankelijk zijn van mogelijke subsidies of sponsoring. Het materiaal van BOSAN kan ook door scholen/gemeenten aangekocht worden.


Logo van BOSAN

BLOC testpakket

De scores kunnen tijdens het afnemen van een testje heel eenvoudig en snel ingegeven worden in een app. De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar op het digitaal platform. Voor elke leerling is een overzicht verkrijgbaar van zijn/haar scores per beweegvaardigheidstestje dat als rapport kan dienen voor de leerling. Zo kan hij/zij de eigen evolutie bekijken en evalueren. De LO-leerkracht kan alle resultaten van de beweegvaardigheden op het platform in detail bekijken en vergelijken.

Gif met demo van SportKompas app op een smartphone

Wat zijn de kwaliteiten van onze digitale omgeving?

  • UNIEK: Het is het enige volgsysteem voor het vak lichamelijke opvoeding/bewegingsopvoeding in Vlaanderen. Tabellen, lijsten, schema’s in Excel, Word of in een ander programma worden overbodig. De individuele rapporten en de duidelijke klasoverzichten op het platform zijn alles wat je nodig hebt!

  • DIGITAAL: Het digitale aspect wordt steeds belangrijker. Papieren archieven zijn onoverzichtelijk en onpraktisch. Via deze digitale omgeving kunnen evoluties eenvoudig opgevolgd worden en is het snel, duidelijk en visueel aantrekkelijk voor zowel de leerkracht als de leerling.

  • HOGE LESKWALITEIT: Lessen worden beter opgebouwd door een gerichtere begeleiding van de leerlingen a.d.h.v. gedifferentieerde oefeningen rond de KLUSCE-componenten. De leerlingen worden individueel uitgedaagd op ieder niveau. Alles op het platform (testen, oefeningen, video’s) heeft een wetenschappelijk correcte basis aangezien we een nauwe samenwerking kennen met UGent. Het platform biedt dus een betrouwbare houvast voor de leerkracht LO.

  • EVOLUTIE VAN ELK KIND: Door de gerichte differentiatie-oefeningen per vaardigheidscomponent maken de leerlingen een snellere en betere progressie. Door in te zetten op zelfevaluatie via de individuele rapporten blijven de leerlingen ook meer intrinsiek gemotiveerd. De LO-leerkracht kan de evolutie van elk kind opvolgen en sturen waar nodig is.

  • UITBREIDBAAR: De digitale omgeving wordt zodanig gebouwd zodat uitbreiding naar de bredere school- en leerlingcontext mogelijk is in het kader van gezondheid (Gezonde School) en pedagogische elementen.

Wat is het doel?

Het ultieme doel is het creëren van een breedmotorische ontwikkeling van kinderen/jongeren op een kwaliteitsvolle manier zodat ze een fysiek actieve levensstijl ontwikkelen/behouden en zowel fysiek als mentaal sterk in het leven staan. Door de beweegvaardigheden van leerlingen goed te monitoren en hen hierin goed te begeleiden zijn ze sneller geneigd om zelf initiatief te nemen in een actiever leven.

Een bijkomend en belangrijk doel is de leerkracht LO een digitale omgeving te bieden om de beweegvaardigheden van zijn/haar leerlingen heel eenvoudig op te volgen doorheen de volledige schoolcarrière.

Screenshot van een individueel rapport dat KLUSCE-vaardigheden toont